AVTORSKE PRAVICE

AVTORSKE PRAVICE

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2009-2011 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA. Vse pravice pridržane. Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA, vam dovoljuje reprodukcijo gradiva, ki ga je na tem spletnem mestu objavila družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA, zgolj za osebno in nekomercialno rabo, pod pogojem da vse kopije tega gradiva ohranijo obvestila o avtorskih pravicah ter druga tukaj vključena obvestila o lastništvu. Tega gradiva ni dovoljeno distribuirati, spreminjati, objavljati na spletnih mestih ali ga uporabljati v javne ali komercialne namene.

Zgornje dovoljenje za reprodukcijo ne velja za naslednje publikacije, objavljene na tem spletnem mestu:

Manual of Diagnosis and Therapy is the Professional Version

Home Edition is also now called the Consumer version

MSD Manual of Geriatrics is a section within the Consumer version

Dovoljenje za kopiranje delov teh publikacij ali za objavo njihovih delov na spletnem mestu je treba pridobiti v pisni obliki na e-poštnem naslovu msd_slovenia@merck.com

BLAGOVNE ZNAMKE

Vsa imena izdelkov, navedena na tem spletnem mestu, so blagovne znamke v lasti ali v licenčni lasti družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA, njenih hčerinskih podjetij ali podružnic.

Tega obvestila ali njegovega dela v nobenem primeru ni mogoče tolmačiti kot podelitve licence na ali prenosa patentih ali blagovnih znamkah družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA ali tretjih oseb na podlagi implicitnih, navideznih ali drugih izjav družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA oziroma katere koli tretje stranke. Nobenega izmed delov vsebine tega pooblastila, razen zgornjih izrecnih navedb, ni mogoče tolmačiti kot pridobitev kakršne koli licence ali pravice v okviru avtorskih pravic družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA.