POGOJI UPORABE

POGOJI UPORABE
Začetek veljave z dnem 22. marec 2002.

Pred začetkom uporabe spletnega mesta, prosimo, pozorno preberite in preglejte spodnjo pogodbo o pogojih uporabe. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate s Pogodbo o pogojih uporabe. V kolikor se s pogodbo ne strinjate, prosimo zapustite to stran in prezrite spodaj navedene podatke.

Dobrodošli. To spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA .

SPREJEMANJE POGOJEV UPORABE

Z uporabo tega spletnega mesta se obvezujete k izpolnjevanju in upoštevanju te Pogodbe o pogojih uporabe. Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA si pridržuje pravico do občasnih sprememb teh pogojev, v kolikor so te po njenem mnenju potrebne. Na spletnem mestu bomo redno objavljali obvestila o teh spremembah in datumih njihove veljavnosti. Trenutno veljavno različico te Pogodbe o pogojih uporabe si lahko vedno ogledate prek povezave na dnu vsake izmed strani tega spletnega mesta.

PREDMET UREJANJA

Pogoji uporabe, opredeljeni v tej pogodbi, se nanašajo zgolj na uporabo tega spletnega mesta. Družba Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA upravlja tudi z drugimi spletnimi mesti, za katera veljajo na njih objavljeni pogoji uporabe.

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE / ZDRAVSTVENA STANJA

Čeprav lahko to spletno mesto vsebuje informacije, ki so povezane z določenimi zdravstvenimi stanji in njihovem zdravljenju, se v primeru pojava zdravstvenega stanja nemudoma obrnite na svojega osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca. Ne nudimo osebnih zdravniških pregledov ali nasvetov za zdravljenje posameznih pacientov. Zgolj vaš zdravnik ali drug strokovnjak s področja zdravstvenega varstva je pristojen za odločanje o tem, ali je izdelek, opisan na tem ali katerem koli drugem spletnem mestu, za vas primeren.

PRED UPORABO KATEREGA KOLI IZDELKA, OMENJENEGA NA TEM ALI KATEREM KOLI DRUGEM SPLETNEM MESTU, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM STROKOVNJAKOM S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA.

OPIS STORITEV

To spletno mesto vsebuje gradivo o družbi Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA in njenih raznovrstnih izdelkih. Določeni deli tega spletnega mesta so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, kot so zaposleni družbe Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, stranke in delničarji ter tudi članom zdravstvene skupnosti in širši javnosti. Vabimo vas k brskanju po vseh delih tega spletnega mesta, do katerih imate dostop. Vaš dostop do tukaj navedenih informacij in uporaba slednjih sta podvrženi tej Pogodbi o pogojih uporabe in vsem veljavnim zakonom. Z dostopanjem in brskanjem po tem spletnem mestu se brez omejitev strinjate s to Pogodbo o pogojih uporabe in se strinjate, da ta nadomešča vse ostale sporazume med vami in družbo Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.

ODGOVORNOST ZA POSREDOVANE PODATKE

Kot uporabnik tega spletnega mesta ste odgovorni za točnost podatkov, ki nam jih posredujete, kar vključuje, vendar ni omejeno na številko vozniškega dovoljenja in podatke o poklicnih kvalifikacijah.

V kolikor se boste odzvali z informacijami, vključno s povratnimi informacijami ali podatki, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali ostalo v zvezi z vsebino tega spletnega mesta, veljajo te informacije kot nezaupne, pri čemer družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA do njih ne bo imela nobenih obvez in bo lahko z njimi razpolagala prosto in brez omejitev, jih uporabljala, razkrivala in distribuirala. Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA, lahko vse zamisli, koncepte, znanje in izkušnje ali tehnike, ki jih te informacije vsebujejo, brez omejitev uporablja v poljubne namene, kar vključuje, vendar ni omejeno na razvijanje, izdelovanje in trženje izdelkov, ki vključujejo te informacije.

REGISTRACIJA IN ZASEBNOST

Za informacije o naših postopkih registracije in načinu varovanja osebnih podatkov si oglejte politiko družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA o varovanju zasebnosti na spletu.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

To spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest družbe  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA in spletnih mest drugih lastnikov. Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA ne prevzema odgovornosti za vsebino na spletnih mestih drugih lastnikov, do katerih vodijo povezave z naših spletnih mest.

VSEBINE TRETJIH OSEB (NEODVISNE VSEBINE)

To spletno mesto ne vsebuje vsebine tretjih oseb (neodvisne vsebine), lahko pa tovrstne vsebine vsebujejo druga spletna mesta družbe Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA, do katerih vodijo povezave s spletnega mesta merck.com. Ta spletna mesta so podvržena svojim pogojem uporabe, ki so prikazani in na voljo na teh spletnih mestih.

OMEJITEV GARANCIJE

Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA  je izvedla razumne ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti informacij na tem spletnem mestu, kljub temu pa z uporabo tega spletnega mesta sprejemate tukaj navedene informacije, izdelke in storitve kot morebiti nepopolne.  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA ne zagotavlja nobenega eksplicitnega ali implicitnega jamstva v zvezi z natančnostjo, vsebino, celovitostjo, zanesljivostjo, izvedljivostjo ali zakonitostjo informacij na tem spletnem mestu, vključno z in brez omejitev pri tržni kakovosti blaga, ustreznosti za določen namen in nekršitvi lastninskih pravic.

POSLEDICE

Družba  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA si v primeru kršitve Pogodbe o pogojih uporabe pridržuje pravico do začasne prekinitve ali odpovedi vašega uporabniškega računa. V kolikor s kršitvijo oškodujete druge osebe, soglašate, da boste družbo  Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA  zavarovali in obvarovali pred kakršno koli in vsako izgubo, škodo ali stroški. Vsi morebitni spori v zvezi s to Pogodbo ali vašo uporabo spletnega mesta bodo razrešeni v dobri veri s pogajanji med obema strankama. V kolikor tovrstno reševanje spora ne bo uspešno, bosta stranki spor v reševanje predložili stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani.

Ta stran je namenjena slovenskim uporabnikom.

Prosimo, preberite našo izjavo o zasebnosti, da izveste kako v MSD-ju varujemo in skrbimo za vaše podatke.