ŽIVLJENJE V DRUŽBI MSDV družbi MSD imamo vsi izjemen čut za odgovornost: pomagati pri izboljšanju kakovosti zdravja in dobrega počutja po vsem svetu. 

Prizadevanje k temu cilju daje našim zaposlenim neprimerljivo izkušnjo, ki jih izpolnjuje na poklicni in osebni ravni.

Strokovni razvoj

Poklicni razvoj posameznikov je za družbo MSD pomemben, zato so zaposleni nenehno vključeni v proces učenja. Na voljo imajo strukturirane procese, orodja in kulturo, ki jim pomagajo graditi njihovo poklicno pot in razvijati njihove zmožnosti v največji možni meri.

V družbi MSD so zaposleni sami odgovorni za svojo kariero, tako da dosegajo strokovni razvoj prek procesa, ki ga vodijo sami. Imajo veliko možnosti za dodatno izobraževanje, nadrejeni pa jim zagotavlja podporo pri doseganju interesnih področij in predanosti.

Prilagodljivost pri delu in v življenju

Zasebno ima vsak svoje obveznosti, ne glede na to, ali skrbi za otroke ali ostarele starše, se ukvarja z drugimi dejavnostmi ali ima druge odgovornosti. Zavedamo se pomena teh obveznosti.

Zato imamo globalno prilagodljivo politiko dela, ki našim zaposlenim daje možnost, da najdejo ravnovesje med življenjem in delom. Usmerjeni smo v rezultate.