Krmarjenje navzgor
Vpis

MSD SLOVENIJA

MSD SLOVENIJA

S svojimi farmacevtskimi proizvodi je podjetje MSD na slovenskem trgu prisotno že dobrih 40 let. V začetku je naše proizvode na slovenskem trgu tržilo farmacevtsko podjetje Lek. Leta 1993 je bilo v Sloveniji ustanovljeno predstavništvo MSD za področje bivše Jugoslavije, Romunije in Bolgarije, leta 1997 pa je bila odprta podružnica za področje Republike Slovenije. Od 1. januarja 2004 poslujemo kot slovensko podjetje Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., ki danes zaposluje več kot 50 ljudi. Podjetje MSD se aktivno vključuje v slovenski javnozdravstveni sistem s kliničnimi raziskavami, v katerih domači strokovnjaki preučujejo klinično učinkovitost in varnost potencialnih novih zdravil. Odnos do zdravstvene stroke gradimo na visokih etičnih in strokovnih standardih, ki so osnova ugleda naše družbe po vsem svetu.