Krmarjenje navzgor
Vpis

NAŠE VREDNOTE

NAŠE VREDNOTE
Cilj našega poslovanja je ohranjanje in izboljševanje življenj ljudi po vsem svetu. Prizadevamo si tudi za izboljšanje zdravja živali. Učinek našega dela se odraža z doseganjem teh ciljev. Zlasti si prizadevamo za dostopnost naših zdravil vsem, ki jim lahko koristijo, s čimer skrbimo za trajno zadovoljstvo bolnikov.
Naša družba je zavezana najvišjim etičnim standardom in integriteti. Odgovorni smo do svojih strank, do zaposlenih in njihovih družin, do okolja, v katerem delujemo ter do skupnosti, ki jih oskrbujemo, po vsem svetu. Pri poslovanju sprejemamo vso strokovno in etično odgovornost. Naše sodelovanje z vsemi segmenti družbe odraža visoke standarde, h katerim smo se zavezali.
Zavezani smo k najvišji ravni znanstvene odličnosti, cilj naših raziskav pa je izboljšanje zdravja ljudi in živali ter dvig kakovosti življenja. Znamo prisluhniti bolnikom, zdravnikom in ostalim partnerjem. Njihove potrebe nas vodijo pri iskanju in zagotavljanju rešitev, ki na področje varovanja zdravja prinašajo napredek.
Pričakujemo dobiček, vendar samo za pošteno opravljeno delo, ki zadovoljuje potrebe strank in koristi človeštvu. Ta je odvisen od vzdrževanja finančnega položaja, ki privablja naložbe v vrhunske raziskave in omogoča učinkovito doseganje rezultatov teh raziskav.
Naš uspeh sloni na integriteti, znanju, kreativnosti, spretnosti, raznolikosti in skupinskegm delu naših zaposlenih. V ta namen si prizadevamo ustvariti okolje, kjer so prisotni medsebojno spoštovanje, spodbude in skupinsko delo. Prizadevamo si tudi k nagrajevanju predanosti in dobrega dela ter odzivanju na potrebe naših zaposlenih in njihovih družin.