Vpis

ODKRITJA IN RAZVOJ

ODKRITJA IN RAZVOJ
Zagotavljanje pomembnih zdravil in cepiv ljudem po vsem svetu je bistvo našega obstoja.

Nova zdravila. Cepiva za preprečevanje bolezni. Z delom v naših laboratorijih smo lahko rešili in izboljšali nešteto življenj. Družba MSD je zahvaljujoč svojim vrhunskim raziskovalcem, najnovejšim tehnologijam in nepopustljivo osredotočenostjo na znanstveno odličnost na čelu skupine, ki odkriva in razvija nove načine zdravljenja in preprečevanja bolezni.

Znanstvena odkritja in razvoj so bila vselej temelj naše družbe. Danes izvajamo raziskave za veliko število terapevtskih razredov – vključno z boleznimi srca in ožilja, nalezljivimi boleznimi, cepivi, rakastimi obolenji, nevrološkimi boleznimi in zdravjem žensk. Da bi dosegli cilj reševanja in izboljšanja kakovosti življenj ljudi po svetu, smo svoje delovanje razširili na nova področja, kot so biološka zdravila.

Ali ste vedeli?

Postopek odkrivanja in razvoja zdravil je dolgotrajen in zahteven. Začne se s preučevanjem izvora bolezni ali stanja. Ko se neka spojina pokaže za obetavno, sledijo leta preizkušanj in pridobivanje odobritev, preden ta postane dosegljiva na trgu.