Vpis

ETIKA IN PREGLEDNOST

ETIKA IN PREGLEDNOST
Ker naši izdelki pomagajo na milijone ljudem po vsem svetu, imamo kot podjetje visoke standarde poslovanja.

Naša odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti poslovanja (CCO), ki poroča neposredno izvršnemu direktorju, je odgovorna za zagotavljanje visokih etičnih standardov in skladnosti poslovanja po vsem svetu. To vključuje naslednje:

  • zagotavljanje, da družba izpolnjuje vse veljavne zakonodaje in predpise;

  • krepitev naše skupne zavezanosti k poslovni etiki in vedenju na vseh ravneh družbe prek Oddelka družbe MSD za etiko; in

  • varovanje pričakovanj posameznika glede zasebnosti prek nadzora našega globalnega programa za varovanje zasebnosti.

Oddelek za etiko družbe podpira našo zavezanost najvišjim standardom etike in poštenosti v vseh naših poslovnih praksah. Določili smo jasna pričakovanja za naše zaposlene, ki so za svoje vedenje tudi odgovorni. Na voljo imamo tudi številne mehanizme, kot so Varuh pravic zaposlenih in globalna služba AdviceLine za svetovanje zaposlenim v kočljivih situacijah.

Prav tako smo še naprej zavezani preglednemu in poštenemu ravnanju. Sprejeli smo pomembne ukrepe za izboljšanje preglednosti in se zavezali k javnemu razkritju finančne podpore za skupine tretjih oseb ter ponudnike zdravstvenih storitev, ki predstavljajo družbo MSD ali naše izdelke. Prav tako zagotavljamo, da so rezultati raziskav naših izdelkov, ki jih tržimo, (ne glede na rezultat) hitro na voljo na strani ClinicalTrials.gov.

 

DRUŽBENA ODGOVORNOST