KODEKS TRANSPARENTNOSTI

Kodeks transparentnosti (JOPS) opredeljuje javno objavo plačil in drugih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem, neposredno ali posredno prek zdravstvenih organizacij.

link Kodeks transparentnosti


Odprtost in transparentnost sodelovanja sta ključni načeli za farmacevtsko industrijo. Cilj je povečati razumevanje pomembnosti sodelovanja med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi organizacijami ter zdravstvenimi delavci.

Del tega dela je, da so prenosi vrednosti (npr. honorarji za svetovanje in s tem povezani stroški, kot so potni in prenočitveni stroški) farmacevtskih podjetij zdravstvenim delavcev (HCP) in zdravstvenim organizacijam (HCO) javno objavljeni.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (“Forum”) je zato sprejel etična pravila, v skladu s katerimi je podjetje MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o. (“MSD”) dolžno razkriti prenose vrednosti.

Objava podatkov se opravi enkrat letno in sicer v šestih mesecih po koncu zadevnega obdobja poročanja na spletni strani MSD. Več o Forumovih etičnih pravilih si lahko prebere na spletni strani foruma.