PET DEJSTEV O PLJUČNEM RAKU

Kaj moramo vsi vedeti o eni najpogostejših vrst raka


Ocenjujejo, da se je leta 2018 z diagnozo pljučnega raka na svetu soočilo več kot 2 milijona ljudi: z diagnozo, ki jim je spremenila življenje, jih preusmerila na pot, ki je niso pričakovali in po kateri niso želeli iti. Družba MSD se bori za te bolnike in njihove družine, nadaljuje z novimi raziskavami in spodbuja večjo ozaveščenost o tej bolezni in njeno boljše razumevanje.


Predstavljamo pet dejstev o pljučnem raku, za katera menimo, da jih moramo poznati vsi.

Prvič. Vsaka oseba s pljučnim rakom si zasluži sočutje in podporo.

Osebe s pljučnim rakom se lahko soočajo s socialno zaznamovanostjo, stigmo. A iskanje krivde ni na mestu. Tisti, ki zboli za pljučnim rakom, se ob diagnozi sreča s podobnimi izzivi kot kdor koli drugi, ki izve, da ima raka. Da se osebe s pljučnim rakom bolezni postavijo po robu, si zaslužijo sočutje in podporo, ki jim jo lahko zagotovijo njihove družine, skupine za podporo bolnikom, zdravstvene skupine in širša onkološka skupnost.

Drugič. Za podporo življenja bolnika s pljučnim rakom je potreben širok krog ljudi.

Pri spopadanju z diagnozo pljučnega raka je pomembno oblikovanje kroga podpore, ki vključuje onkologa, zdravstvene skupine, družino, prijatelje in lokalne podporne skupine za bolnike.

Povezovanje z drugimi lahko prinese občutek olajšanja in sproščenosti, ki bolniku pomaga iti skozi vse, kar obvladovanje bolezni od njega zahteva.

Osebam s pljučnim rakom se zdi življenje povsem razbito in spremenjeno – dnevi so napolnjeni z obiski pri zdravnikih in z različnimi preiskavami. Zdi se jim, da je življenje s pljučnim rakom postalo nov normalni vsakdanjik.

Dr. Cathy Pietanza, onkologinja in ugledna znanstvenica v raziskovalnih laboratorijih družbe MSD.


Tretjič. Ni kakšne določene vrste ljudi, ki bi zbolevali za pljučnim rakom.

Pljučni rak prizadene tako moške kot ženske in se pojavlja pri ljudeh vseh starosti. Večino primerov sicer res odkrijejo pri starejših odraslih, vendar lahko zbolijo tudi mlajši. Leta 2018 je bila zabeležena pojavnost pljučnega raka pri bolnikih, mlajših od 55 let, pri več kot 281.000 primerih.

Četrtič. Za pljučnega raka obstaja več dejavnikov tveganja; nekateri med njimi so tudi zunaj našega nadzora.

Kajenje je največji dejavnik tveganja za pljučnega raka, vendar obstajajo še drugi, med njimi pojavnost te bolezni v družini in izpostavljenost nekaterim snovem v okolju.

Med okoljskimi tveganji so:

  • plin radon,
  • izpostavljenost azbestu in drugim karcinogenom (rakotvornim snovem) v zraku, na primer arzenu, kromu in niklju.

Petič. Znanstveni napredek je prinesel velike spremembe pri pljučnem raku.

V zadnjem desetletju je znanstveni napredek pripomogel k boljšemu preživetju bolnikov s pljučnim rakom.Pripravljeno v Sloveniji, avgust 2020. SI-NON-00090 EXP 08/2022