POROČANJE PO KODEKSU O JAVNI OBJAVI PRENOSOV SREDSTEV ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKIH DRUŽB 

V družbi MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o. (MSD) verjamemo, da ima sodelovanje med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci velik in pozitiven vpliv na kakovost zdravljenja bolnikov in na izide kliničnih raziskav. Vedno bolj se poudarja, da mora biti takšno sodelovanje transparentno. Zato je Evropska zveza farmacevtskih družb in združenj (EFPIA) leta 2014 sprejela Kodeks o objavi prenosov vrednosti farmacevtskih družb zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam (Kodeks transparentnosti), ki od svojih članic, med njimi je tudi MSD, zahteva, da na letni osnovi objavljajo vnaprej določene vrste prenosov vrednosti na zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce. Ta pojasnila o metodologiji pojasnjujejo vrste prenosov, ki jih objavljamo in druge pomembne informacije, ki pomagajo bralcu razumeti, kako MSD zbira, obdeluje in poroča o objavi podatkov.

 

Zakonodaja glede varstva osebnih podatkov v Sloveniji zahteva, da MSD pridobi soglasje vsakega zdravstvenega delavca za objavo njenih/njegovih osebnih podatkov. MSD je po svojih najboljših močeh pridobil takšna soglasja, da je narava in obseg njegovega sodelovanja z zdravstvenim delavcem čim bolj transparentna. Podano soglasje za objavo zdravstvenega delavca je podlaga, na kateri so vsi objavljeni prenosi sredstev povezani z imenom in priimkom zdravstvenega delavca. Če zdravstveni delavec soglasja za objavo ne poda, bodo njegovi prenosi sredstev objavljeni brez imena in priimka v skupinskem, agregiranem delu objave.attachment Poročilo 2017 (SLO)
attachment Poročilo 2017 (ENG)

attachment Poročilo 2016 (SLO)
attachment Poročilo 2016 (ENG)

attachment Poročilo 2015 (SLO)
attachment Poročilo 2015 (ENG)

attachment Pojasnila o metodologiji (SLO)
attachment Pojasnila o metodologiji (ENG)