Hero Image
ODGOVORNOST

Družbena in okoljska odgovornost

Naša prizadevanja glede preglednosti zajemajo tudi druge pomembne vidike našega poslovanja, kot so okoljska učinkovitost, prizadevanja za boljšo dostopnost do naših zdravil in cepiv po vsem svetu ter naš napredek glede raznolikosti na delovnem mestu. Podatki o teh in drugih ključnih kazalnikih so na voljo v naših najnovejših poročilih družbene odgovornosti.

Več o družbeni odgovornosti v angleškem jeziku.