Hero Image
ODGOVORNOST

Poročanje po kodeksu ravnanja

V družbi MSD verjamemo, da ima sodelovanje med farmacevtskimi družbami ter zdravstvenimi delavci velik in pozitiven vpliv tako na kakovost zdravljenja bolnikov kakor tudi na izide kliničnih raziskav.

Vedno bolj se poudarja, da mora biti takšno sodelovanje transparentno. Zato je Evropska zveza farmacevtskih družb in združenj (EFPIA) leta 2014 sprejela Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb (Kodeks transparentnosti oz. Kodeks JOPS), ki od svojih članic, med njimi je tudi MSD, zahteva, da na letni osnovi objavljajo vnaprej določene vrste prenosov vrednosti na zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce. Pojasnila o metodologiji obsegajo vrste prenosov vrednosti, ki jih objavljamo, in druge pomembne informacije, ki pomagajo bralcu razumeti, kako v družbi MSD zbiramo, obdelujemo in poročamo o objavi podatkov.

Zakonodaja glede varstva osebnih podatkov v Sloveniji zahteva, da v družbi MSD pridobimo soglasje vsakega zdravstvenega delavca za objavo njenih/njegovih osebnih podatkov. V družbi MSD po najboljših močeh pridobivamo takšna soglasja, da je narava in obseg našega sodelovanja z zdravstvenimi delavci čim bolj transparentna. Podano soglasje za objavo podatkov je podlaga, na kateri so vsi objavljeni prenosi sredstev povezani z imenom in priimkom zdravstvenega delavca. Če zdravstveni delavec soglasja za objavo ne poda, bodo njegovi prenosi sredstev objavljeni brez imena in priimka v skupinskem, agregiranem delu objave.

SI-NON-00488

Next