Hero Image
ODGOVORNOST

Skrb za okolje

MSD Slovenia GO GREEN je ideja, ki se je porodila v iskanju rešitev, kaj lahko storimo za naše zeleno okolje in kako lahko z lastnimi aktivnostmi ter praksami podpremo Ljubljano, ki je bila imenovana Zelena prestolnica Evrope 2016.

Idej je veliko in odločili smo se, da nekatere vzamemo za svoje ter jih implemetiramo v svoje delovno okolje.

Green Star certifikat

Družba MSD Slovenija je uspešno pridobila certifikat Green Star za leto 2022. Dosegli smo oceno treh zvezdic, kar nas uvršča v kategorijo “Odločni izzivalec”. Ta certifikat potrjuje našo zavezanost k trajnosti in podnebni nevtralnosti ter naš prispevek h globalnim, evropskim in nacionalnim trajnostnim ciljem.
Certifikat Green Star smo prejeli na podlagi ESG ocene, ki ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. 
V družbi MSD si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje praks ter za uresničevanje trajnostnih ciljev, ki koristijo naši družbi in planetu.

Kupovanje lokalnih, ekoloških pridelkov

V naši kuhinji je vsak ponedeljek na voljo sveže sadje slovenskega oziroma lokalnega porekla. Na dogodkih, ki se odvijajo v pisarni MSD, pa postrežemo tradicionalne slovenske jedi.

Gibanje LIVE IT

V družbi MSD spodbujamo zdrav način življenja, zato smo znotraj podjetja ustanovili gibanje LIVE IT, ki ga sestavljajo štiri skupine:

  • BALANCE IT skrbi za duhovno rast,
  • MOVE IT skrbi za športne aktivnosti,
  • FUEL IT skrbi za zdravo prehrano,
  • PREVENT IT skrbi za preprečevanje različnih bolezni.

Vsaka skupina organizira različne delavnice, aktivnosti ali druge oblike interakcije, s pomočjo katerih poskrbimo za zdrav um v zdravem telesu.

Posaditev dreves na urbanih področjih

Zaposleni v družbi MSD smo leta 2018 v okviru pobude GO GREEN uspešno zaključili projekt Sajenje dreves, v okviru katerega smo pomagali pri zasaditvi Družinskega parka Muste med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem. Zasadili smo kar 64 sadnih dreves starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv.

Električna vozila kot del družbine flote

Kot prvi v sklopu družb MSD v balkanski regiji smo na seznam službenih vozil uvrstili električna vozila. V floti jih imamo vedno več, kar odraža našo zavezanost trajnostnemu razvoju in zmanjšanju emisij CO2. Bili smo tudi prvi v Sloveniji, ki smo električna vozila najeli preko družbe ALD Automotive, d.o.o., Slovenija.
Tovrstni avtomobili podpirajo naša prizadevanja za nizek ogljični izpust (emisije omenjenih vozil so 0 g/km) in prispevajo k zmanjševanju hrupa ter onesneževanja okolja. Slovenija je  - v primerjavi z drugimi državami v okviru balkanske regije MSD - nadpovprečno dobro pokrita s polnilnicami za električna vozila, tako da je mogoče premagovati daljše razdalje. Prednosti tovrstnih vozil se najbolj izkažejo v mestnem okolju. Verjamemo, da se bo obseg električnih vozil v prihodnosti še povečal, pri čemer družba MSD igra vodilno vlogo.

Reorganizacija pisarniških odpadkov – ločevanje in recikliranje

Ločevanje odpadkov je v naši družbi samoumevno. Koši za ločevanje odpadkov pa so opremljeni z etiketami, ki označujejo ločevanje.