Hero Image
ODGOVORNOST

Lokalna skupnost

Dolgoročno sodelovanje z lokalnimi organizacijami je sestavni del vključevanja družbe MSD v lokalno skupnost.

Sajenje dreves v okviru pobude MSD GO GREEN

Zaposleni v družbi MSD smo se leta 2018 v okviru pobude GO GREEN pridružili projektu Sajenje dreves, v okviru katerega smo pomagali pri zasaditvi Družinskega parka Muste.

Zasadili smo kar 64 sadnih dreves starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. Ljubljančani smo tako dobili novo zeleno površino, na kateri lahko aktivno preživljamo prosti čas.

Družinski park, umeščen med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem, je ena večjih zelenih pridobitev mesta. Na njegovi severni strani se nahaja že četrti urbani javni sadovnjak in ob njem novo vzdolžno parkirišče za potrebe gibalno oviranih.

Park je opremljen z igrali, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke in starejše.

Povezava na park Muste

Obdarovanje socialno ogroženih otrok

Vsak december zaposleni v družbi MSD sodelujemo z eno od dobrodelnih organizacij, ki skrbi za obdarovanje otrok iz socialno ogroženih družin. V veselje nam je, da na obraz otrok narišemo nasmeh.

Poslovni tek trojk

V družbi MSD se zavedamo pomena zdravega načina življenja in rednega gibanja, zato se vsako leto udeležimo tudi dogodka Poslovni tek trojk na Bledu. Sredstva, ki se pridobijo s prijavo trojk, so namenjena izbrani organizaciji.