Hero Image
ODGOVORNOST

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja opredeljuje javno objavo plačil in drugih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem, neposredno ali posredno prek zdravstvenih organizacij.

Odprtost in transparentnost sodelovanja sta v farmacevtski industriji ključni načeli. Samo tako lahko povečamo zavedanje o pomenu sodelovanja med farmacevtskimi družbami, zdravstvenimi organizacijami in zdravstvenimi delavci.

Zato morajo biti vsi prenosi vrednosti (npr. honorarji za svetovanje in s tem povezani izdatki, kot so potni stroški in stroški nastanitve) farmacevtskih podjetij zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam javno objavljene.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (GIZ, znan tudi kot “Forum”) je sprejel etična pravila, v skladu s katerimi je družba MSD dolžna razkriti prenose vrednosti.

Objava podatkov se opravi enkrat letno, in sicer v šestih mesecih po koncu zadevnega obdobja poročanja na spletni strani MSD. Več o Forumovih etičnih pravilih si lahko preberete na spletni strani Foruma.