Hero Image
ODGOVORNOST

Podpora izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju

Stalno izobraževanje zdravstvenih delavcev je pomembno in tudi potrebno. Pogosto zagotavljamo sredstva organizacijam, ki ponujajo neodvisno, strokovno izobraževanje zdravnikom, vključno z akreditiranim stalnim strokovnim izobraževanjem (CME). Na vsebino teh izobraževanj družba MSD nima vpliva.