POROČANJE O POTEKU KLINIČNIH RAZISKAV IN RAZKRIVANJE REZULTATOV

lzvajanje kliničnih raziskav je ključen korak pri ugotavljanju varnosti in učinkovitosti naših izdelkov. Na spletu objavljamo podatke o začetku kliničnih raziskav tako, da so bolniki in zdravstveni delavci obveščeni o njihovem poteku. Po zaključku raziskav prav tako objavljamo rezultate raziskav o izdelkih na trgu ne glede na njihov izid.