Copyright © 2018 Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana.
Tel: 01/5204 201, faks: 01/5204 350, www.msd.si.
Vse pravice pridržane. Izdelano v Sloveniji, februar 2020. Zadnja sprememba: junij 2020.
SI-NON-00066, EXP. DATE 02/2022